Mobil Delvac 1

  • Home
  • /
  • Mobil Delvac 1

Mobil Delvac 1 sintetičko ulje za teško opterećene motore

Mobil Delvac 1™ ulja za komercijalne motore su dostupna u sljedećim gradacijama

Get a Quote »

Odlična tečljivost na niskim temperaturama

Mobil Delvac 1 sintetička maziva su projektovana da smanje unutrašnje trenje , iz čega proizlaze odlične osobine tečljivosti na niskim temperaturama što znači bolje podmazivanje komponenata, posebno prilikom hladnog starta.

Stabilnost viskoziteta

Viši indeks viskoznosti znači stabilnija viskoznost na većem temperaturnom opsegu. Pored odličnih performansi prilikom niske temperature, Mobil Delvac 1 sintetička maziva ne postaju previse rijetka na povišenim temperaturama, što pruža bolju zaštitu motora na širem temperaturnom opsegu.

Poboljšana oksidaciona i temperaturna stabilnost

Poboljšana oksidaciona i temperaturna stabilnost u Mobil Delvac 1 sintetičkim mazivima znači da će viskoznost ulja manje opasti prilikom starenja i da će se stvoriti manje naslaga u motoru. Ovi benefiti mogu smanjiti broj popravki, i potencijalno utiču smanjenju troškova i vremena provedenog u servisu.

Odlična zaštita od habanja

Novija vozila moraju da se nose sa većim obrtnim momentom i povišenim udarnim opterećenjima. Mobil Delvac 1 sintetička maziva za mjenjačke sklopove nude odličnu zaštitu protiv trošenja zubčanika, koja pomaže pri produžavanju upotrebnog vijeka mjenjača prilikom velikih brzina i udarnih opterećenja.